Roparrörelsen

Guhn i Simrishamn berättar att hon just nu håller på söker information om roparna.  Roparna  har fascinerat många.  Det var en  rörelse för pigor och drängar skriver Peter Aronsson.  Den mest omfattande beskrivning är    Peter Aronson:Pigornas rop och överhetens diskurs

Några universitetsuppsatser
Inga Elisabeth Jansdotter : Ett exempel på dvala-predikande i Uppland 1858
Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation  Författare: Per Nyström; [2011]

Roparna varför kunde de inte tiga.  Laila Bergkvist 2009  (  handlar om roparna i Finnerödjatrakten)

I Libris finns fem böcker om söker på roparna

Roparrörelsen har rötter både i Småland och Närke. Ulf Sandberg i Högsåsen/Narven berättar om det på hemsidan .  Under SkönaMajveckan för några år sedan så höll Ulf ett föredrag om roparna i bönhuset i Barrud.

Ett annat område med där många ropare fanns är i Kvistbro i Närke.   Finns en hemsida som heter Riseberga bönehus som ger en inblick i roparrörelsen i Närke.

Brevet  från 1840-talet berättar om fattigdom och svält och supande!

Krämarstaden

I samarbete med Länsstyrelsen Örebro län bedriver Finnerödja Hembygdsförening ett projekt runt Krämarstan. Krämarstan är ett område i närheten av Finnerödja, där det i början av 1900-talet bodde Resandefolk.

Under 2011 startades detta projekt genom att Länsstyrelsen fick beviljat medel från Kalejodskåpet. Arbetet har handlat om att samla in och nedteckna historier, för att få lokalistorisk kunskap om platsen och människorna. Läs mer på Finnerödja hembygdsförening.  Där finns också en artikel av Hans-Owe Persson om Krämarstaden.

Besök byar med B i början

Kikade lite i programförslaget för 2015-års Rötterdagar  och av någon anledning så börjar alla  byarna med bokstaven B! – Baggekärr, Bocksjö, Bocksjömon, Bomberget.  För dem som inte haft tillfälle att följa med Nisse i Humsbölet runt gårdarna i Tivedstorp, så finns det tillfälle att göra det  även i år.  Det är en avkopplande promenad där man kan följa hur naturen återtar  de mänskliga spåren  vid Vassbergs eller Larssons vid Tullsjön och i andra fall se  hur vår tids människor ömt vårdar gångna generationers gamla timmerhus.

Foto:AK
Larssons, Tivedstorp, Tullsjön

Maj 2007, körsbärsträdet vid den gamla källaren blommar högt upp tallen.
Familjen Szanto försöker hålla naturen stången med får och hästar.  TUVA reser vargstängsel!  Några får som betar kontinuerligt håller slyet borta på ett sätt som människor aldrig kan göra.  Kanske kan det även bli några kor så småningom.   Mulens marker – det är en kombination av betesdjur som håller hagarna öppna.  Det är de blomsterrika hagar och  ängar som är fantastiska minnen för oss som växte upp på  Tivedens småbruk på 1940-50-talen .
 Ett klick här och så befinner du  dig i Tivedstorp  av idag.

 

Söndag 1 februari

Håller på att flytta Rötter i Tiveden sidan från n.nu till WordPress.  En flytt som för med sig en del letande bland foton. Hittade  ett från 2012… så här ser det ut idag  också.   I rapporten till SMHI  idag så antecknar vi att det har kommit 111 mm nederbörd under januari månad – inte bara snö – hade det varit enbart snö så hade snödjupet varit drygt 1 meter. Dagens snödjup var40 cm.
Vid vårt mätplats mätte vi upp 40 cm idag.  I Sörbytorp har nederbörden mäts under flera generationer.  Det var morfars far, Otto Persson,  som 1909 började lämna rapporter till SMHI. Hur det gick till när han fick detta uppdrag vet jag inte. Men det gav en extra inkomst som säkert var bra att få.

Skogsområdena i söder och väster är ofta snörika och här finner man också de störstasnödjupen i Närke. Allra mest hade man i Sörbytorp i Tiveden, bara en knapp kilometer från Västgötagränsen, den 3 april 1951 med 135 cm. Mer om klimatet i Närke berättar SMHI här

 

Foto: AK
Sörbytorp 2012 Rådjur vid det gamla gärdsgårdsledet vid linden

Rötter i Tiveden 2015

 V 29, 15-18 juli 2015, är det dags för sjätte upplagan av släkt-och bygdeforskardagarna vid Tivedstorp. Förberedelserna har börjat och vi hoppas förstås på stor uppslutning som vanligt! Byavandringar och föreläsningar står redan och väntar på att bli inmatade i sommarens program.

Årets tema blir ”Brukshistoria”, men där kommer också att finnas plats för forskarhjälp, kontakt, anbyte och försäljning av diverse litteratur och kartor, samt konst och hantverk av olika slag.

På den här sidan kommer du att hitta ett färdigt program fram på vårkanten. Så håll utkik!

Du kan under fliken ”Kontakta oss” på denna sida, se vilka vi är i NBT, Nätverket för bygde-och släktforskning i Tiveden och kontakta oss om Du har frågor eller tips.

Här finns fika, mat och logi i rofylld miljö, men nära till allsköns äventyr. www.tivedstorp.se

Varmt välkomna till Tivedstorp sommaren 2015!