8 miljoner till kulturarvsarbete

Riksantikvarieämbetet fördelar  8 miljoner kronor på projekt som syftar till att bevara och använda samt utveckla kulturarvet.  Nästan 400 ansökningar kom in och nu har 74 av dem tilldelats pengar.   Av de 74 som fått del av pengarna är Finnerödja hembygdsförening, som fått 29000 kr för  Kulturarvsarbete och nätverksbildande gällande tidig finsk invandring till Närke Tiveden med omnejd. 
Tanken är att sammanställa den forskning som finns hos dem som släktforskat om Tiveden. Många hamnar ofta till slut på Hindrik, Påvel eller kanske  en Simon.  Med gemensamma ansträngningar så ska den information som redan finns hos släktforskarna  utvidgas med letande i källor av olika slag för att belägga finninvandringen till Tiveden med omnejd.

En del områden är väldokumenterade, såsom Finnerödja, Tived, Undenäs socknar mfl. Mindre kännedom finns om t ex. socknar i Närke som  Askersund, Snavlunda, Ramundeboda, Skagershult samt några andra angränsande och  områden.
Mer information kommer att läggas ut på denna sida framöver.