Krämarstaden

I samarbete med Länsstyrelsen Örebro län bedriver Finnerödja Hembygdsförening ett projekt runt Krämarstan. Krämarstan är ett område i närheten av Finnerödja, där det i början av 1900-talet bodde Resandefolk.

Under 2011 startades detta projekt genom att Länsstyrelsen fick beviljat medel från Kalejodskåpet. Arbetet har handlat om att samla in och nedteckna historier, för att få lokalistorisk kunskap om platsen och människorna. Läs mer på Finnerödja hembygdsförening.  Där finns också en artikel av Hans-Owe Persson om Krämarstaden.