Nils Hagenfeldt berättar…

Har just gjort i ordningen en pärm med  bland annat särtryck och artiklar skrivna av folk i TIved under 1900-talets senare hälf. Där hittade jag ett föredrag av Nils Hagenfeldt som verkade som präst i TIved från 1938-1947.   Föredraget ryms på 5 stycken tätt skrivna sidor.
Hagenfeldts föredrag 1956

Hagenfeldt intervjuade  även några tivedsbor. Adam Jakobsson  i Sävsjön,  Johanna Lovisa Tiderman, Hedda Kristina Andersdotter samt Anders Persson f 1860 i Måshult, som berättar om Stenbäckagubben.

Pärmen finns i  Tiveds hembygdsförenings arkiv. Mer om det kan du läsa på Tivedshembygdförenings hemsida