Programmet för 2016

Nu är programmet klart!  Invigningstalare i är förre kyrkoherden i Finneröjda/Tiveds församling, Ingemar Lahrin, som tackat ja till att besöka sin gamla hemtrakt

Hela programmet