Tiveden : bygd och människor

Folkskollären Göte Hellman uppväxt i Tived och lärare Tived under många år. Göte ägnade sommarloven att i olika arkiv söka efter kunskap om Tived och människorna som bodde här. Det var på den tiden man fick åka till Göteborg, Uppsala och andra ställen där arkiven fanns.

När han hitta något om någon eller en torp så skrev han ner det. Göte intervjuad gammalt folk. Han skrev ner det som berättades. Han sammanställde berättelser om sägner och övernaturliga väsen redan 1955 för landsmålsarkivet (ULMA 23254).

Att samla är en sak att sammanställa en annan. För Götes del blev det inte av.
Götes forskningsmaterialet sammanställdes av Gunnar och Britta Klippås. Det blev 12 häften i Skriftserien Tiveden- bygd och människor, som utgavs under åren 1992-2004.

Jag ägnar mig just nu åt att sammanställa uppgifter om min släkt och konstaterar att det finns en del att hämta i Tiveden: bygd och människor. Många gånger är anteckningar summariska, men när jag läser dem tillsammans med uppgifterna från Husförhörslängderna, så får människorna liv. Några korta rader och jag får ytterligare en bekräftelse för olika släktskap.