Sundboprojektet

2013 år invignings och föredragshållare  var   Einar Lyth  , tidigare regementschef på I : 3 i Örebro.

Einar Lyth gav oss inblick vad man gör i Sundboprojeket.  Sundbo härad – det bestod av socknarna Askersund, Snavlunda, Lerbäck, Hammar. Varför ser Hammars socken ut som den gör, idag kan det verka lite konstigt med två landtungor, men ser man det ur ett historiskt perspektiv så är det naturliga sjövägen! Man försöker se samband och hitta det typiska för socknarna eller förklaringar till olika förhållanden. Utifrån häradet, som var den administrativa enheten, lyfter man  blicken från person- och gårdsperspektiv.  Man söker finna samband och olikheter mellan t ex de olika socknarna samt ta till vara den forskning som finns hos olika kategorier forskare – från lokalforskare till professorer
Lyth pekade på att i det mycket frikyrkliga Snavlunda brände man otroliga mängder sprit, men den dracks inte i Snavlunda utan det var en ”exportvara” till det inte så frikyrkliga Värmland!  Annat att fundera över är vilka betydelse har sjöar, som Unden och Skagern.  Bergslagen idag – är ett litet geografisk område. Förr i tiden sträckte sig Bergslagen över det område i mellansverige där man bröt malm av något slag. Det fanns flera olika bergslagar. (Ordet kommer från arbetslag inom bergsbruket)

Präster, adel, borgare och bönder, det var de 4 stånden som fanns i Sverige till 1866.  Prästerna stod för det intellektuella i samhället. Prästen hade enorm betydelse på olika områden som ekonomi, sjukvård, skola osv.

Adeln – det var de som tog hand om det ”krigiska”, det skulle bli officerare och tränade för det.

90 % av befolkningen var bönder och de skulle försörja resten av befolkningen. Det var de svenska bönderna som bad Gustav II Adolf att gå ut i krig mot Tyskland.  Att de svenska krigarna ödelade landsbygden är inte sant. Bönder har i alla tider varit bra på att gömma sina djur. Om man skulle ha släppt dem på skogen hade det blivit ett fasligt jobb att hitta dem! Både för ägarna och för soldaterna. Istället så brandskattade armen städerna och gick sedan ut på landsbygden och bjöd dubbla priser på varorna. Pengar tillbaka till folket!

Det finns många förutfattade meningar som vi lärt in under årens lopp.  Det är bekant att man hade många barn på 1800-talet, då drar vi slutsatsen att det var likadant tidigare århundraden.  Men familjerna var inte alls stora på 1500-1600-talen.

Genom att titta på boskapslängder från 1600-talet kan man konstatera att krono- och frälsebönder i stort sett hade samma levnadsstandard.  1 häst, 4-5 kor, 10 får, 15 getter, 2-3 grisar och höns.

Det finns med andra ord många anledningar att gå tillbaka till källorna. Svenska kungar har ju varit måna om att hålla reda på sina undersåtar och sett till att prästerskapet fört statistik.

Till sist så uppmanade Einar Lyth till att vi ska se till att den forskning som bedrivs inte bara försvinner när forskaren inte finns längre.

Sundbo härad – det är den sydligaste delen av Närke.  Är du historiskt intresserad så har projekt Runeberg skannat in en beskrivning från 1849.

- Project Runeberg - Beskrifning öfver Örebro län /
VI. Sundbo Härad
(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham – Tema: Geography, Närke, Statistics, Värmland, Västmanland
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>

Det finns många skannade dokument på  Projekt Runeberg om du villat bort dig bland att alla länkarna, så finns

här en direktlänk till Sundbohärad – Askersund landsförsamling , Hammar samt  Snavlunda.  Sundbo härad  finns här! 

 

Mer om Einar Lyth kan man läsa på Wikipedia

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.