Rötter i Tiveden 2015

Nätverket, NBT, har under året bestått av: Gunnel Cunei, Lennart Eriksson, Lena Gribing, Roger Hammarström, Ingemar Johansson, Nisse Johansson, Anita Karlsson, Lisbet Karlsson, Björn Palmqvist och Gudrun Pärnarp.

Antal besökare: Arrangemang enl programmet: 265.
Registrerade besökare i receptionen/släktforskarhjälpen: 196
Totalt 461.
Medarrangörer:
ABF, Svenska kyrkan, Tiveds Hembygdsförening, Tiveds utvecklingsgrupp samt Tivedstorps kaffestuga & vandrarhem

I stället för fotoutställning hade vi, tillsammans med arrendatorerna Szanto Event, engagerat konstnärinnan Lisa Lager, från Bergslagen som ställe ut tovade föremål och under veckan färdigställde en akvarellmålning över Tivedstorps historia och nutid.

Av en enkel besöksenkät, som 134 besökare fyllde i, framgår att vi haft besök från Danmark i söder till Boden i norr! Dessutom besökte 57 % Rötter-arrangemanget för första gången! Av de 134 var 59 män och 75 kvinnor.

Tived 21 juli 2015

Gudrun Pärnarp

Den 23 september kommer nätverket att samlas för att utvärdera året Rötterdagar och bestämma om det blir någon fortsättnng och i så fall vilket tema.  Om det kommer du få läsa här! Har du ideer och tankar om detta  – förslag till byavandringar skicka ett meddelande till oss