2017 år byavandringar

Tivedstorp med Nils Johansson

Strålestugan och Källebacken här visade Ingemar Wikenros runt.

Havsmon med Margareta Hildingsdotter och Roger Hammarström som guidar. Själv deltog jag i byvandringen vid Havsmon.  Det ar spännande att åka fram till gårdarna, men måste ju  göra ett aktivt val för att se byn. Det var roligt att se de öppna fälten. Vi vandrade i väg med Margareta Hildingsdotter i spetsen mot en rökugn i skogskanten.  Det visade sig att Camilla Tikka var väldigt kunnig inom det området, så hon berättade med liv och lust om rökugnens historia.

Vi åkte runt i Havsmon och såg både platsen där det legat en affär en gång  i tiden och ännu längre bort i skogen den stora gula villan där Frans Oskar Hedlund bodde.  Mer om Hedlund och hans religiositet finns att läsa på Rune Johansson hemsida, Svanhults by

Högsåsen – förr en by med sju gårdar och med ett 50-tal boende samt dessutom pigor och drängar. Byn tillhörde Finnerödja socken. Nu en avfolkad by med endast två boningshus kvar som idag tillhör Hova.  Läs mer