Storskifte

Blev lite nyfiken på vad storskifte innebar.  Sökte på Internet och  hamnade på KSLA – Kungliga skogs och lantbruksakademins hemsida.  Enskifte, storskifte, laga skifte..
Jag har tillbringat många timmar där nu.  En länk till förändringarnas tid- storskifte.
Det är ett kapitel i ett fembandsverket sprängfyllt med information.

Jordenaturer, den svenska odlade jorden var indelad i 3 skatterättsliga kategorier under 1700-1800-talen.  Skattejord, kronojord och frälsejord.

Kating av tallar, tjärbränning, kolmilor, lövtäkt…

Det svenska jordbrukets historia som publicerades i fem band åren 1998–2001. KSLA har skannat alla fem volymerna och gjort dom tillgänglig som PDF-filer. Böckerna laddas hem per kapitel. Man kan också klicka på länkar i respektive innehållsförteckning.