Basta och bod

Ett år nästan sedan jag skrev något här. Vad har jag gjort? sett till att två av min gamla byggnader fått torvtaken omlagda. Nu ska bastan och boden hålla några hundra år ytterligare.

Det känns lite speciellt att konstatera att en del av nävern kanske har legat på taken i kanske 150 år. Norrsidan var helt intakt under den svarta plasten som lades på i början1960-talet. Vi har rört sig lite som möjligt.

Bastan som ligger precis på vägkant har fått ett nytt utseende. Redan på 1960-talet togs en del av bastuskjulet bort. Det fanns inga bilar när bastan byggdes – så när Hugo restaurerade det gamla taket genom att lägga på svart byggplast på taket ovanpå det ett nytt lager torv, så minskades med byggnaden med c:a en 2 meter. Det innebar att taket på skjulet fick stöttas för att hållas kvar. Det här har ju påverkat hela konstruktion som blev ostadig. Nu togs ytterligare en bit av skjulet bort, då det var svårt att rädda den del.. Lastbilar, traktor har inte heller blivit mindre med åren.
Bastan har ju många år använts som torvförråd och härbärge för en stor kolryss. Nu förstod vi varför dörrhålet hade sågats upp. Utan ett bastuskjul så måste det finns en dörr mot väder och vind. Så nu finns det en dubbeldörr.