Carl Persson´s people

Carl Persson´s People. En bok utgiven av Don Wold 1993

Här finns några bilder av hur släktleden hänger ihop

Börjar med innehållsförteckning av boken, där ”hela” Carl Perssons släkt är uppräknad. Därefter följer ett par kopior av mina delträd för Carl Perssons barn och Carl Perssons syskon. De var 19 syskon. Sedan har jag gått vidare med att led för led göra ett nytt delträd.

Innehållsförteckning.
Carl Persson och Maja Kajsa fick 10 barn. Emma Christina är min farmors Hanna Thre
Carl Persson hade många syskon