Västra Perstorp

Har börjat samla information om gårdarna i trakten. Det är spännande att upptäcka vad som röjer sig bakom namnen i kyrkböckerna. Kolartorpet, Västra Perstorp, 1 km för Sörbytorp har jag studerat eftersom vi hade sedan urminnes tider haft en äng där, dit vi motade korna på sommaren. När jag började titta efter vem som bott där, konstaterade jag att morfars mor var född där. Det bblev en början till att studera Perstorp, Myrmon och Alebacken lite närmare.

I del 8 av Tiveden bygd och människor kan man läsa på s .86-87 om folket i Sävsjöfallet

år 1825 omnämnes Lars Tiderman 24 år med hustru, som var sex år äldre och född i Bodarne. Hon hette Stina Svensdotter. Lars var skräddare. Familjen flyttade senare till Kråkvattnet. Platsen för stugan kallas än idag Skräddarelyckan.
Skräddarekärren vid Kråksjön är också ett minne av Lars.
Jag har antecknat fem barn ur husförhörslängden.
Sönerna Alexander och Per Erik eller Petter blir också skräddare och bodde i var sitt stuga i Röjängen. Alexanders kallades Ängaborg och Petters för Bäckaskog.
Bröderna talade sig emellan ett konstigt språk, som ingen annan förstod. Johannes i Jörns att de ”tussla.

I del 12 finns en bild av Skyttatorp 1:10 Röjängen. ” en liten timrad stuga med torvtäckt sadeltak, som nu ruttnar ner och rasar samman. En tidigare ägare kallade huset Ängaborg”

Det finns inte så många torra fakta om Röjängen i Tiveden bygd och människor. Men det finns ibland spår av muntlig tradition. Sådant som berättats vidare till Göte Hellman av olika sagesmän. Jag förstod att här var hade jag lösningen på var pojkarna Tiderman från Sävsjön tagit vägen.
Jag har ett vaxdukshäfte med dikter som jag troligen fått med i papper från Hagaberg. Ägaren är från Ängaborg. Kanske är det Alexander som skrivit ned dessa dikter. Nu ska leta fram vaxdukshäftet!

Vill du veta mer om Västra Perstorp så har jag lagt upp del som jag var klar med i december. Men jag går från klarhet till klarhet! Så sidan kommer att uppdateras.